Данъчна защита

  • В случай, че се нуждаете от нашето съдействие или съвет за изграждане на аргументирана защита по конкретен данъчен проблем, акт или действие на данъчните органи, Формата за запитвания отново Ви предоставя възможност за бърза връзка с нас чрез услугата данъчна защита
  • За изпращане на Вашето запитване, моля попълнете формата за онлайн запитвания като предоставите информацията в задължителните полета. Опишете фактическата обстановка, посочете на какво ниво е вашата проверка или ревизия, посочете дали е издаден ревизионен акт или друг документ от органите на данъчната администрация и задайте Вашите конкретни въпроси. След като изпратите Вашето запитване ще получите покана за среща за изясняване на детайлите относно изпълнение на услугата.