Доходите от предприятието на починалия ЕТ са облагаеми по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ. За целта е необходимо предприятието да формира счетоводен финансов резултат от началото на 2021 г. до датата на смъртта. Данъкът върху тях е дължим от наследницата в качеството ѝ на физическо лице. Той се декларира с ГДД по чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ /декларация от наследник, образец 2001в/, в която се попълва приложение № 2. Декларацията се подава до 30 юни 2022 г. и данъкът се внася до същата дата.

            Ако до смъртта на ЕТ не е подадена ГДД за 2020 г., доходите за 2020 трябва да се декларират също от наследницата с ГДД по чл. 50, ал. 9 от ЗДДФЛ /декларация от наследник, образец 2001в/, /приложение № 2/. В този случай законът предвижда възможност декларацията да се подаде и след изтичане на законоустановения срок – 30.06.2021 г. до 6 месеца от откриване на наследството.