„БАЛКАН ТАКС КОНСУЛТˮ ООД е бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.073-7348-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19ˮ.

Главна цел по проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро- и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Общата стойност на проекта е 3 820.00 лв., от които 3 247.00 лв. европейско и 573.00 лв. национално съфинансиране.

Начало на изпълнението на проекта: 11.08.2020г.

Край на изпълнението на проекта: 11.11.2020г.